Open menu

OnderhoudNL Verzekeringen

Vragen of meer informatie?
Bel 010 - 288 45 40, wij helpen u graag!

Aan bouwprojecten zijn vaak veel risico's verbonden, zoals beschadiging van het werk, diefstal van materialen op de bouwplaats of letselschade. De financiële gevolgen kunnen groot zijn en de vraag wie aansprakelijk is voor de ontstane schade is niet altijd eenvoudig te beantwoorden, aangezien er vaak veel partijen bij een bouwproject betrokken zijn, zoals de opdrachtgever, de hoofdaannemer, onder- en nevenaannemers, installatiebedrijven, de bouwdirectie, constructeurs en architecten. Om de financiële risico's van een bouwproject zo overzichtelijk mogelijk te houden, kan een CAR afgesloten worden.

De CAR-verzekering is een uniek verzekeringsproduct speciaal voor de bouw. De verzekering biedt dekking voor alle schade die op de bouwplaats ontstaat tijdens een bouwproject.

Alle bij de bouw betrokken partijen zijn meeverzekerd, zodat in geval van een schade geen discussie hoeft te ontstaan over wie verantwoordelijk is voor de schade. Hierdoor wordt de voortgang van het project veiliggesteld. De verzekering omvat de volgende rubrieken:

 • Ten eerste wordt verzekert alle materiële schade, inclusief diefstal, die op het werk ontstaat.
 • Schade aan derden voorzover die het gevolg zijn van de uitvoering van het werk, aansprakelijkheid.
 • Schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever.
 • Ook schade aan hulpmiddelen zoals gereedschap, bekistingen of steigers.
 • Schade als gevolg van beschadiging en diefstal tijdens het transport.
 • Als laatste vergoedt de verzekering schade die u lijdt door vertraging van het bouwproces.

Voordelen CAR-verzekering van OnderhoudNL Verzekeringen:

 • Snelle uitkering bij schade
 • Direct door met werkzaamheden
 • Transportkosten meeverzekerd
 • Dekking in België, Nederland, Luxemburg & Duitsland
 • Sluit perfect aan op de AVB

Speciaal voor de leden van OnderhoudNL, hebben wij een Construction All Risks-verzekering ingekocht, die naadloos bij de activiteiten voor hoofdaannemers. Naast een ruime dekking voor schade aan het werk, kent de Construction All Risks-verzekering tevens een dekking voor schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever, schade aan hulpmateriaal en schade bij transport van bouwcomponenten. Ook het verzekeringsgebied is ruim genomen, namelijk Benelux en Duitsland.

De CAR-verzekering eindigt in principe bij de oplevering van het bouwproject, maximaal 12 maanden. Maar het is natuurlijk vervelend als u na oplevering van het project ineens telefonisch van de opdrachtgever te horen krijgt dat er een lekkage is ontstaan. Daarom is er na oplevering of verstrijken van de maximale termijn van 12 een onderheidstermijn van kracht. Binnen deze onderheidstermijn is het bouwwerk 6 maanden verzekerd tegen schade aan het bouwwerk.

Interesse in de CAR-verzekering?

Overweegt u om een verzekering af te sluiten? Vul dan onderstaand formulier in en dan nemen wij contact met u op.

Bent u lid van OnderhoudNL?Uw voordelen

Nauw aansluitend op de AVB.

Snelle uitkering bij schade.

Verzekering speciaal voor specialisten in vastgoedonderhoud.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met onze specialisten via 010 - 288 45 40 of stuur ze een e-mail.