Open menu

OnderhoudNL Verzekeringen

Vragen of meer informatie?
Bel 010 - 288 45 40, wij helpen u graag!

Bescherm uw bedrijf tegen hoge verzuimkosten met deze voordelige ziekteverzuimverzekering

Valt een medewerker langdurig uit door ziekte of arbeidsongeschiktheid​? Dan loopt u als ondernemer een groot risico, vooral als u een kleine onderneming heeft. Een zieke medewerker kost u gemiddeld € 228,- per dag! Met een ziekteverzuimverzekering kunt u uw bedrijf verzekeren tegen dit financiële risico. 

Wanneer uw medewerker zich ziek meldt is dat niet alleen vervelend, maar het kost u ook veel geld. Als werkgever bent u wettelijk verplicht om het loon van uw zieke medewerker maximaal twee jaar door te betalen. U betaalt namelijk niet alleen het salaris door tijdens de afwezigheid van uw zieke medewerker, maar u moet ook vervanging regelen, werkgeverslasten betalen en aan allerlei wettelijke verplichtingen en voorwaarden voldoen volgens de Wet verbetering poortwachter. En uw zieke medewerker, die levert u natuurlijk niets op! 

Als u de ziekteverzuimverzekering van OnderhoudNL Verzekeringen afsluit, betaalt de verzekeraar deze loonkosten gedurende maximaal twee jaar aan u door. 

Een zieke werknemer kost u als werkgever gemiddeld € 228,- per dag, maar dit kan nog verder oplopen. Door de loondoorbetalingsplicht bent u verplicht om 2 jaar (104 weken) het loon van uw zieke werknemer door te betalen. U heeft te maken met directe kosten en indirecte kosten. Directe kosten zijn onder andere de loondoorbetaling. Indirecte kosten zijn bijvoorbeeld de kosten voor vervangend personeel of verlies van productie of dienstverlening.

Dit kost een zieke medewerker u per dag!*
Loondoorbetaling:         € 110,-
Kosten vervanging          € 90,-
Werkgeverslasten           € 28,-
--------------------------------------------
Totale verzuimkosten: € 228,-

*Deze berekening is gebaseerd op een jaarsalaris van € 30.000,-

De loonkosten van een zieke medewerker worden gedurende maximaal twee jaar doorbetaald.
  De ziekteverzuimverzekering sluit aan bij uw cao.
  Snelle schadeafwikkeling - automatisch per maand als u ook gebruik maakt van het arboloket OnderhoudNLVerzuim.nl. 

 

De premie van de ziekteverzuimverzekering wordt bepaald door het ziekteverzuim van uw bedrijf van de afgelopen 3 jaar. Daarnaast is de premie die u betaalt afhankelijk van uw eigen keuzes. 

U bepaalt zelf:

  • Het aantal ziektejaren dat u verzekert.
  • Het verzekerde bedrag.
  • Het aantal wachtdagen: uw eigen risico, variërend van 10 tot 130 wachtdagen.
  • U kunt ervoor kiezen om werkgeverslasten mee te verzekeren. 

 

Voordelen van de OnderhoudNL ziekteverzuimverzekering

Aangepast op de cao van uw branche.
Snelle schadeafwikkeling.
 Extra voordelen in combinatie met het arboloket OnderhoudNLVerzuim.nl.