Open menu

OnderhoudNL Verzekeringen

Vragen of meer informatie?
Bel 010 - 288 45 40, wij helpen u graag!

OnderhoudNL Verzuimpakket

Als werkgever kunt u te maken krijgen met een zieke medewerker. U wordt dan geconfronteerd met veel complexe wet- en regelgeving en hoge kosten: de kosten van een zieke werknemer kunnen voor u als werkgever oplopen tot al snel € 250,- per dag. Dat betekent dat de ziekte van een medewerker niet alleen ingrijpt op uw regel- en organisatievermogen, maar ook op uw rendement.

Een goede ziekteverzuimverzekering en arbodienstverlening zijn daarom super belangrijk. Het OnderhoudNL Verzuimpakket mét de Verzuimregisseur (uniek en exclusief voor OnderhoudNL-leden), neemt u veel werk uit handen. Daarnaast kunt u advies krijgen over preventie, duurzame inzetbaarheid en het terugdringen van uw verzuimpercentage. Alles om u als ondernemer te ondersteunen en uw medewerkers snel en vitaal weer terug te helpen op de werkvloer.

Onderdeel 1: Arbodienst (OnderhoudNLVerzuim.nl)
Wij bieden u ondersteuning en begeleiden u rondom het gehele proces van ziekteverzuim van uw zieke medewerkers. U krijgt deskundige hulp bij de re-integratie van uw zieke medewerkers, zodat u medewerkers weer snel kunnen terugkeren op de werkvloer. 

Onderdeel 2: OnderhoudNL Ziekteverzuimverzekering 
Als werkgever bent u wettelijk verplicht om het loon van uw zieke medewerker maximaal twee jaar door te betalen. Met de OnderhoudNL Ziekteverzuimverzekering, betaalt de verzekeraar deze loonkosten gedurende twee jaar aan u door. 

Onderdeel 3: De Verzuimregisseur
Onderdeel van uw ziekteverzuimverzekering is ons innovatieve en unieke concept De Verzuimregisseur. Hiermee bieden we voor u als werkgever belangrijke ondersteuning tijdens het verzuim van uw medewerker(s). Wij beantwoorden alle vragen rondom verzuim, re-integratie, arbo en UWV-dossiers en gaan proactief voor u aan de slag. Zo zorgen we er samen voor dat uw medewerker zo snel als mogelijk weer aan het werk is.

✓ All-in service: geen extra facturen én ontzorgdiensten rondom re-integratie zijn inbegrepen.

✓ Interventiekosten (op advies van de arbodienst) zoals een arbeidsdeskundig onderzoek (€ 1.150,-), tweede spoor (tussen de € 2.000,- en € 5000,-) of coachingstraject worden volledig vergoed.

✓ Poortwachtergarantie: als u de adviezen van de bedrijfsarts en verzekeraar opvolgt, dan vergoedt de verzekeraar een eventuele loonsanctie.

✓ De Verzuimregisseur: er is vanuit ondernemers in de vastgoedonderhoud veel vraag naar een dienst, die de toenemende schadelast rondom verzuim kan beperken en waarbij u ondersteuning bij verzuim krijgt. Deze dienst is speciaal ontwikkeld om meer grip te krijgen op (de kosten van) arbeidsongeschiktheid en verzuim.

De arbodienst OnderhoudNLVerzuim.nl is een fullservice online verzuimloket en ontwikkeld om u werk uit handen te nemen bij zieke medewerkers.                   

  Wij ondersteunen en begeleiden u rondom het gehele proces van verzuim.                 
  U meldt uw zieke medewerker gemakkelijk online op één plek ziek. 
  Wij zetten ons in om uw medewerker snel en duurzaam te laten terugkeren op de werkvloer.                                                                      
Wat kan uw persoonlijke casemanager voor u betekenen? 
Uw persoonlijke casemanager zal samen met u voor de juiste opbouw van het verplichte re-integratiedossier zorgen. Ook zal de casemanager samen met de bedrijfsarts bekijken of uw zieke medewerker vervangend werk kan doen. 

✓  Gespecialiseerd  in het verzuim van medewerkers binnen uw branche.
✓  Onderhoudt contact met de bedrijfsarts en zorgt ervoor dat u aan uw wettelijke verplichtingen voldoet.

Op deze pagina vindt u meer informatie over de arbodienst OnderhoudNLVerzuim.nl.

Wanneer uw medewerker zich ziek meldt is dat niet alleen vervelend, maar het kost u ook veel geld. Als werkgever bent u wettelijk verplicht om het loon van uw zieke medewerker maximaal twee jaar door te betalen. U betaalt namelijk niet alleen het salaris door tijdens de afwezigheid van uw zieke medewerker, maar u moet ook vervanging regelen, werkgeverslasten betalen en aan allerlei wettelijke verplichtingen en voorwaarden voldoen volgens de Wet verbetering poortwachter. En uw zieke medewerker, die levert u natuurlijk niets op!

Met de OnderhoudNL ziekteverzuimverzekering betaalt de verzekeraar de loonkosten van uw zieke medewerker gedurende maximaal twee jaar voor u door. 

Op deze pagina vindt u meer informatie over de ziekteverzuimverzekering van OnderhoudNL.

Wij vinden het belangrijk u te helpen bij het onder controle houden van het verzuim in uw onderneming. Daarom kunt u gebruik maken van de Verzuimregisseur, die u helpt om meer grip te krijgen op (de kosten van) arbeidsongeschiktheid en verzuim. De Verzuimregisseur is een toevoeging op onze dienstverlening en vervangt dus niet de arbodienst.

Hoe helpt de Verzuimregisseur mij?

De Verzuimregisseur helpt u onder andere bij:

  • Vraagstukken rondom wet- en regelgeving.

  • De communicatie met betrokken partijen.

  • Het aanvragen van diverse regelingen en uitkeringen.

  • Hoe u moet omgaan met een zieke medewerker. 

  • Schadelastbeheersing.


Hoe maak ik gebruik van de Verzuimregisseur?
De Verzuimregisseur (bestaande uit een team experts die zijn gespecialiseerd in schadelastbeheersing) neemt contact met u op zodra één van uw medewerkers minimaal vier weken ziek is. Samen met u worden de mogelijkheden en de te nemen stappen besproken. Uiteraard kunt u altijd zelf eerder contact opnemen als er ondersteuning nodig is.

Onderdeel 1: OnderhoudNL ziekteverzuimverzekering

De premie van de ziekteverzuimverzekering wordt bepaald door het ziekteverzuim van uw bedrijf van de afgelopen 3 jaar. Daarnaast is de premie die u betaalt afhankelijk van uw eigen keuzes, zoals:

  • Het aantal ziektejaren dat u verzekert.
  • Het verzekerde bedrag.
  • Het aantal wachtdagen: variërend van 10 tot 130 wachtdagen.
  • Werkgeverslasten wel of niet meeverzekeren.

Onderdeel 2: arbodienst OnderhoudNLVerzuim.nl

Maximaal € 142,- per medewerker per jaar (exclusief btw) voor het fullservice verzuimloket.

Onderdeel 3: De Verzuimregisseur

Voor de Verzuimregisseur betaalt u € 10,- per medewerker, per jaar.

Vraag een vrijblijvende offerte aan via dit formulier.

Voordelen OnderhoudNL Verzuimpakket

All-in service.

Interventiekosten volledig vergoed.

Tips en adviezen van de Verzuimregisseur.

Overstappen? Wij regelen het voor u.